Sjef Kwakman ©

Built with Berta.me

 1. C U R R I C U L U M   V I T A E

 2. O P L E I D I N G E N

 3. 1978 - 1983    H O G E R E   T E C H N I S C H E   S C H O O L   

                            Hogere Technische School Wiltzanghlaan te Amsterdam. 

                            Afgestudeerd als ingenieur (ing.) aan de afdeling Bouwkunde.

 4. 1983 - 1990    T E C H N I S C H E   U N I V E R S I T E I T   D E L F T 

                            Technische Universiteit Delft te Delft.

                            Afgestudeerd als architect (ingenieur (ir.) / MSc) aan de afdeling Architectuur van de

                            Faculteit Bouwkunde

                            Specialisatie: Interieur.

                               - TU Delft Bouwkunde Architectuur

 5. 2012               T E C H N I S C H E   U N I V E R S I T E I T   D E L F T 

                            Technische Universiteit Delft te Delft.

                            Workshop Ontwerpdidactiek: de behandeling van de theorie van het ontwerpproces, de

                            ontwerpdidactiek en de ontwerpbeoordeling; het overbrengen en expliciteren van

                            ontwerpvaardigheden.

                            Cursus van Elise van Doorn en Luc Willekens voor TUD docenten waar in de theorie

                            en praktijk van het doceren van studenten wordt behandeld.