Sjef Kwakman ©

Built with Berta.me

 1. B U R E A U

 2. Ir.   S J E F   K W A K M A N   A R C H I T E C T

 3. ir. Sjef Kwakman is zelfstandig architect, gevestigd in Edam.

  Hij is gefascineerd door (de geschiedenis van) het gebouw, de architectuur ervan in zijn stedenbouwkundige context, een fascinatie die al tijdens zijn studie een relatie legde tussen moderne architectuur en cultureel erfgoed.

  De historische context van een gebouw, de genius loci van de omgeving zijn belangrijke uitgangspunten, waarmee hij zijn analyse en ontwerp betekenis geeft.

  Zijn ontwerpen kenmerken zich als monumentaal, echter met oog voor een verfijnde detaillering.

  Sjef Kwakman heeft ruime ervaring met het ontwerpen en begeleiden van bouwprojecten in historische stads-en dorpskernen, waaronder restauraties van historische gebouwen en (rijks)monumenten, nieuwbouw (woning- en utiliteitsbouw) in beschermde stads- en dorpsgezichten, interieurontwerp en uitvoeringsbegeleiding voor woningen, showrooms, winkels, (rijks)monumenten en tentoonstellingen.

  Sjef Kwakman heeft vanaf 1990 ruime ervaring als docent architectuur en stedenbouw aan de TU-Delft, waar hij zelf als ingenieur (ir.) (MSc) afstudeerde.

  Namens de Vereniging Oud Broek in Waterland nam hij van 2006 tot 2012 zitting in de Commissie Stads- en Dorpsbeheer (CSDB) van de Gemeente Waterland. Sinds 2013 is hij als burgerlid verbonden aan de Ruimtelijke Commissie Kwaliteit van de Gemeente Waterland namens de historische Vereniging Oud Broek in Waterland, het dorp waar hij geboren en getogen is.

  Van 2011 tot december 2019 was hij als lid en monumentendeskundige verbonden aan de Welstands- en Monumentencommissie van de Gemeente Weesp. Vanaf januari 2015 was hij tevens voorzitter van dezelfde commissie.

  Per 2019 is hij als architectlid en monumentendeskundige verbonden aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de Gemeente Huizen.

  Van december 2019 tot 2022 was hij als adviseur verbonden aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) van de Gemeente Amsterdam.

  Van december 2019 tot september 2021 was hij als adviseur verbonden aan de Commissie Naamgeving Openbare Ruimten (CNOR) van de Gemeente Amsterdam.

  Voor studie en onderzoek verblijft hij regelmatig in Rome en Venetië.