Sjef Kwakman ©

Built with Berta.me

 1. C U R R I C U L U M   V I T A E

 2. O P D R A C H T E N

 3. 1990 - heden   Ontwerp en begeleiding van bouwprojecten van verschillende omvang in de beschermde stads- en

                          dorpsgezichten van diverse gemeenten (w.o. de gemeenten Amsterdam, Waterland, Hoorn, Edam,

                          Blaricum, etc.) op het gebied van:

                              - restauratie van historische gebouwen waaronder een groot aantal

                                rijks- en gemeentelijke monumenten,

                              - nieuwbouw in beschermde dorps- en stadsgezichten,

                              - interieurprojecten voor woningen, showrooms, winkels en rijks- en gemeentelijke monumenten

 4. 2010                Ontwerp, uitvoering lichtkasten en uitvoeringsbegeleiding inrichting tentoonstelling van 

                          beeldend kunstenaar dr. K. Clevis voor de tentoonstelling ‘The Smooth and the Striated’ in

                          Huize Frankendael en Nieuw Dakota te Amsterdam.

                              - http://www.krienclevis.com

 5. 2013                Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en uitvoering van de installatie (Familiekamer/Halte -2) van

                          beeldend kunstenaar dr. K. Clevis voor de tentoonstelling ‘Het Huis dat zou zijn’ in de Oude

                          Universiteitsbibliotheek (Oude UB) te Leiden in het kader van haar promotie.

                              - http://www.krienclevis.com

 6. 2015                Ontwerp, uitvoering lichtkasten en uitvoeringsbegeleiding inrichting tentoonstelling van

                          beeldend kunstenaar dr. K. Clevis voor de tentoonstelling ‘Rijk Der Lichten’ in

                          Nieuw Dakota te Amsterdam.

                              - http://www.krienclevis.com

 7. 2017                Ontwerp en uitvoering lichtkasten t.b.v. tentoonstelling van beeldend kunstenaar

                          dr. K. Clevis voor de tentoonstelling ‘1e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek’ te Oosterhout.

                              - http://www.krienclevis.com

 8. 2017                Ontwerp en uitvoering lichtkasten t.b.v. tentoonstelling van beeldend kunstenaar

                          dr. K. Clevis voor de tentoonstelling ‘PIONEERS’ in het RHCLte Maastricht.

                              - http://www.krienclevis.com