Sjef Kwakman ©

Built with Berta.me

 1. C U R R I C U L U M   V I T A E

 2. C O M M I S S I E S

 3. 2019 - heden   Adviseur van de Comissie Ruimtelijke Kwalitit (CRK) Amsterdam.

                          Adviseur welstand Weesp.

                               - CRK

                               - CRK Weesp, Subcommissie 3

 4. 2019 - 2022   Adviseur van de Comissie Naamgeving Openbare Ruimten (CNOR) Amsterdam.

                        De CNOR is per eind augustus 2021 vervangen door Adviesraad Naamgeving Openbare  Ruimten

                        (ANOR).

  2022- heden  Adviseur van de Adviesraad Naamgeving Openbare  Ruimten (ANOR).

                               - ANOR

 5. 2019 - heden   Architectlid en monumentendeskundige van de Welstandscommissie van de Gemeente Huizen.

 6. 2015 - 2020    Voorzitter van de Welstands- en Monumentencommissie van de Gemeente Weesp.

                          Lid en  monumentendeskundige van de Welstands- en Monumentencommissie van de

                          Gemeente Weesp.

 7. 2013 - heden   Burgerlid van de Monumenten- en Welstandscommissie van de Gemeente Waterland namens

                          Vereniging Oud Broek in Waterland. Sinds 2013 verbonden aan de adviesorganisatie

                          MOOI Noord-Holland.

                               - http://www.oudbroek.nl

                               - https://www.waterland.nl/de-heer-jtb-kwakman

                               - http://www.mooinoord-holland.nl/gemeenten/waterland

 8. 2011 - 2020     Lid en monumentendeskundige van de Welstands- en Monumentencommissie van de

                          Gemeente Weesp.

 9. 2009                Lid van de sollicitatiecommissie voor de CSDB van de Gemeente Waterland.

 10. 2006 - 2012    Burgerlid van de gecombineerde Monumenten- en Welstandscommissie ‘Commissie Stads- en

                          Dorpsbeheer’ (CSDB) van de Gemeente Waterland namens Vereniging Oud Broek in Waterland.

                              - http://www.oudbroek.nl

                              - http://www.oudbroek.nl/beleid en jaarverslagen