Sjef Kwakman ©

Built with Berta.me

 1. A D V I E S

 2. C O M M I S S I E S

 3. 2019 - 2022     Adviseur van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) Amsterdam.

                          Adviseur welstand Weesp.

                               - CRK

                               - CRK, Subcommissie 3

 4. 2019 - 2022   Adviseur van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimten (CNOR) Amsterdam.

                        De CNOR is per eind augustus 2021 vervangen door Adviesraad Naamgeving Openbare  Ruimten

                        (ANOR).

  2022- 2023    Adviseur van de Adviesraad Naamgeving Openbare  Ruimten (ANOR).

                               - ANOR

 5. 2019 - heden   Architectlid en monumentendeskundige van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de

                          Gemeente Huizen.

 6. 2015 - 2020    Voorzitter van de Welstands- en Monumentencommissie van de Gemeente Weesp.

                          Lid en monumentendeskundige van de Welstands- en Monumentencommissie van de

                          Gemeente Weesp.

 7. 2013 - heden   Burgerlid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de Gemeente Waterland namens

                          Vereniging Oud Broek in Waterland.

                               - http://www.oudbroek.nl

                               - https://www.waterland.nl/de-heer-jtb-kwakman

 8. 2011 - 2020     Lid en monumentendeskundige van de Welstands- en Monumentencommissie van de

                          Gemeente Weesp.

 9. 2009                Lid van de sollicitatiecommissie voor de CSDB van de Gemeente Waterland.

 10. 2006 - 2012    Burgerlid van de Monumenten- en Welstandscommissie ‘Commissie Stads- en

                          Dorpsbeheer’ (CSDB) van de Gemeente Waterland namens Vereniging Oud Broek in

                          Waterland.

                              - http://www.oudbroek.nl

                              - http://www.oudbroek.nl/beleid en jaarverslagen