Sjef Kwakman ©

Built with Berta.me

 1. C U R R I C U L U M   V I T A E

 2. P U B L I C A T I E S

 3. 2013                Ontwerpen en technische tekeningen ten behoeve van het proefschrift LOCVS van

                          dr. Krien Clevis.

  2006 - heden   Vereniging Oud Broek in Waterland: Bijdrage jaarverslagen.  

                          Het verzorgen van de jaarlijkse overzichten en beschrijvingen van de door de Commissie Stads-

                          en Dorpsbeheer’ (tot 2013) en vanaf 2013 door de Monumenten- en Welstandscommissie

                          Waterland van de Gemeente Waterland uitgebrachte adviezen met betrekking tot de behandelde

                          bouwplannen in het Beschermd Dorpsgezicht van Broek in Waterland voor de jaarverslagen

                          van Vereniging Oud Broek in Waterland.

  1994                Van Berkel, Ben; ‘Mobile Forces / Mobile Kräfte’

  1993                Boschma-Aarnoudse C.; ‘Sint Pietershof’ te Hoorn

  1992                Van Berkel, Ben; ‘Ben van Berkel architect’

  1987                Delftse Universitaire Pers; 'Architectonische Studies 4'