Sjef Kwakman ©

Built with Berta.me

 1. C U R R I C U L U M   V I T A E

 2. O P L E I D I N G E N

 3. 1978 - 1983    H O G E R E   T E C H N I S C H E   S C H O O L   

                            Hogere Technische School Wiltzanghlaan te Amsterdam. 

                            Afgestudeerd als ingenieur (ing.) aan de afdeling Bouwkunde.

 4. 1983 - 1990    T E C H N I S C H E   U N I V E R S I T E I T   D E L F T 

                            Technische Universiteit Delft te Delft.

                            Afgestudeerd als architect (ingenieur (ir.) / MSc) aan de afdeling Architectuur van de

                            Faculteit Bouwkunde

                            Specialisatie: Interieur.

                               - TU Delft Bouwkunde Architectuur

 5. 2012               T E C H N I S C H E   U N I V E R S I T E I T   D E L F T 

                            Technische Universiteit Delft te Delft.

                            Workshop Ontwerpdidactiek: de behandeling van de theorie van het ontwerpproces, de

                            ontwerpdidactiek en de ontwerpbeoordeling; het overbrengen en expliciteren van

                            ontwerpvaardigheden.

                            Cursus van Elise van Doorn en Luc Willekens voor TUD docenten waar in de theorie

                            en praktijk van het doceren van studenten wordt behandeld.

 6. 2010 - 2014    U N  I V E R S I T E I T   V A N   A M ST E R D A M

                            Universiteit van Amsterdam:

                            Faculteit der Rechtsgeleerdheid; studie Rechten.